OVER

Eus Wijnhoven

Mijn uitgangspunt is dat je de leerlingen voorop stelt. Hoe maak je vakken interessant? Hoe integreer je hedendaagse maatschappelijke uitdagingen in je lessen? Hoe betrek je leerlingen bij jouw onderwijs en weet je hen te motiveren? Mijn passie is leerlingen te verheffen en natuurwetenschappen aantrekkelijk te maken. Na jarenlang als marketing manager in de wetenschappelijke uitgeverij te hebben gewerkt, ben ik sinds 1996 uitgever van een breed scala aan lesmethoden voor de natuurwetenschappen. Ik heb gewerkt/werk voor de drie grootste educatieve uitgeverijen in het Voortgezet Onderwijs: Malmberg, Noordhoff en ThiemeMeulenhoff. Daarbij zoek ik waar mogelijk samenwerking met derde partijen: bedrijven en organisaties van maatschappelijke relevantie voor die vakken.

Methodekeuze is vaak iets wat er even bij wordt gedaan op scholen, terwijl docenten jarenlang gebonden zijn aan die keuze. Door hier meer aandacht aan te besteden, wordt die keuze breder gedragen in de sectie en zal er met meer plezier – dus rendement – worden lesgegeven. Graag begeleid ik scholen in dit proces.

Zowel op scholen als op lerarenopleidingen ontbreekt het vaak aan voldoende kennis over methodeontwikkeling. Wat komt er allemaal bij kijken? Welke drempels kom je tegen? Wat zijn uw/jullie prioriteiten? Als je enig besef hebt van methodeontwikkeling, de do’s and don’ts kent, ben je ook beter in staat een gefundeerde methodekeuze te maken. Mede dankzij de feedback tijdens de vele gastcolleges die ik over dit onderwerp heb gegeven, kunnen we een maatwerktraject aangaan.