GiST Educatief ondersteunt uitgeverijen,
verzorgt gastcolleges en trainingen, 
en helpt scholen bij methodekeuze en -ontwikkeling.

Eus Wijnhoven

Mijn uitgangspunt is dat je de leerlingen voorop stelt. Hoe maak je vakken interessant? Hoe integreer je hedendaagse maatschappelijke uitdagingen in je lessen? Hoe betrek je leerlingen bij jouw onderwijs en weet je hen te motiveren? Mijn passie is leerlingen te verheffen en natuurwetenschappen aantrekkelijk te maken. Na jarenlang als marketing manager in de wetenschappelijke uitgeverij te hebben gewerkt, ben ik sinds 1996 uitgever van een breed scala aan lesmethoden voor de natuurwetenschappen. Ik heb gewerkt/werk voor de drie grootste educatieve uitgeverijen in het Voortgezet Onderwijs: Malmberg, Noordhoff en ThiemeMeulenhoff. Daarbij zoek ik waar mogelijk samenwerking met derde partijen: bedrijven en organisaties van maatschappelijke relevantie voor die vakken.


Methodekeuze is vaak iets wat er even bij wordt gedaan op scholen, terwijl docenten jarenlang gebonden zijn aan die keuze. Door hier meer aandacht aan te besteden, wordt die keuze breder gedragen in de sectie en zal er met meer plezier – dus rendement – worden lesgegeven. Graag begeleid ik scholen in dit proces.

Zowel op scholen als op lerarenopleidingen ontbreekt het vaak aan voldoende kennis over methodeontwikkeling. Wat komt er allemaal bij kijken? Welke drempels kom je tegen? Wat zijn uw/jullie prioriteiten? Als je enig besef hebt van methodeontwikkeling, de do’s and don’ts kent, ben je ook beter in staat een gefundeerde methodekeuze te maken. Mede dankzij de feedback tijdens de vele gastcolleges die ik over dit onderwerp heb gegeven, kunnen we een maatwerktraject aangaan.

Hulp of advies nodig?
Graag ga ik in gesprek over:
• Conceptontwikkeling
• Interim management
• Onderwijs en gastcolleges
• Methodekeuze en -ontwikkeling
• Curriculum ontwerp
“Eus is een uitgever in hart en nieren. Hij kent de markt, de klant, maar ook alle auteurs als geen ander. Zijn kracht zit in het ontwikkelen van toonaangevende concepten. Voor mij is hij een van de beste educatief uitgevers van Nederland. Ik had het voorrecht dat hij in mijn team zat.”
Wibe van der Pol, uitgeefmanager Malmberg

DIENSTEN

Conceptontwikkeling

Als uitgever of (interim) projectleider begeleid ik teams bij conceptontwikkeling van lesmethoden voor het Voortgezet Onderwijs. Binnen uw organisatie of buiten uw organisatie met redactie, auteurs en co-createurs.
Ik analyseer de marktsituatie en geef u advies over aanscherping van uw bestaande methode of mogelijkheden voor toetreding. Reële commerciële kansen en advies inzake het externe beloningsbeleid.
Methodekeuze en -ontwikkeling
Hoe bepaal je welke lesmethode het meeste aansluit bij de visie van de sectie? Hoe kun je secties middels lesmethoden efficiënter laten werken? Hoe bewerkstellig je vakoverstijgende voordelen?
Welke lesmethode sluit het beste aan bij uw leerlingen? Welke elementen spreken aan en welke demotiveren? Kunnen leerlingen zelf hun ideale methode ontwerpen (ja!)?
Ontwikkel je als sectie liever zelf een lesmethode? Hoe pak je dat aan? Waarmee moet je rekening houden? In hoeverre dien je als schoolleiding te faciliteren?

Interim Management

Ik ondersteun u bij verlof of overbruggingsperiode. Als uitgever of projectmanager kom ik graag tijdelijk uw organisatie versterken. 
Onderwijs en gastcolleges
Bij uitgeverijen, aan hogescholen en universiteiten verzorg ik gastcolleges inzake educatief uitgeven en methodeontwikkeling. Nieuwe methode ingevoerd op school? Samen met de sectie ontwikkel ik dan implementatietrainingen op schoollocatie.
Curriculum ontwerp
Bij aanscherping of herziening van het curriculum staat vaak de conceptuele inhoud voorop. Meestal worden meer concepten toegevoegd dan er worden geschrapt. Wat is haalbaar? Waarmee realiseer je het breedste draagvlak? Hoe implementeer je dat nieuwe curriculum en schep je ruimte voor persoonlijke aandachtspunten?

Voor verschillende bedrijven en organisaties heb ik uiteenlopende projecten gedaan.