DIENSTEN

Conceptontwikkeling

Als uitgever of (interim) projectleider begeleid ik teams bij conceptontwikkeling van lesmethoden voor het Voortgezet Onderwijs. Binnen uw organisatie of buiten uw organisatie met redactie, auteurs en co-createurs.
Ik analyseer de marktsituatie en geef u advies over aanscherping van uw bestaande methode of mogelijkheden voor toetreding. Reële commerciële kansen en advies inzake het externe beloningsbeleid.
Methodekeuze en -ontwikkeling
Hoe bepaal je welke lesmethode het meeste aansluit bij de visie van de sectie? Hoe kun je secties middels lesmethoden efficiënter laten werken? Hoe bewerkstellig je vakoverstijgende voordelen?
Welke lesmethode sluit het beste aan bij uw leerlingen? Welke elementen spreken aan en welke demotiveren? Kunnen leerlingen zelf hun ideale methode ontwerpen (ja!)?
Ontwikkel je als sectie liever zelf een lesmethode? Hoe pak je dat aan? Waarmee moet je rekening houden? In hoeverre dien je als schoolleiding te faciliteren?

Interim Management

Ik ondersteun u bij verlof of overbruggingsperiode. Als uitgever of projectmanager kom ik graag tijdelijk uw organisatie versterken. 
Onderwijs en gastcolleges
Bij uitgeverijen, aan hogescholen en universiteiten verzorg ik gastcolleges inzake educatief uitgeven en methodeontwikkeling. Nieuwe methode ingevoerd op school? Samen met de sectie ontwikkel ik dan implementatietrainingen op schoollocatie.
Curriculum ontwerp
Bij aanscherping of herziening van het curriculum staat vaak de conceptuele inhoud voorop. Meestal worden meer concepten toegevoegd dan er worden geschrapt. Wat is haalbaar? Waarmee realiseer je het breedste draagvlak? Hoe implementeer je dat nieuwe curriculum en schep je ruimte voor persoonlijke aandachtspunten?