AANBEVELINGEN

“Bij de lerarenopleiding worden studenten aangespoord om na te denken over hun ideale onderwijs in de bovenbouw havo/vwo. Eugene heeft voor deze cursus (Beleid en Visie) een inspirerende en passionele bijdrage geleverd. De interactieve manier waarop Eugene de studenten tot denken aanzet, draagt bij aan het denkproces van de studenten over hun eigen visie.”
Anton Bastiaenen, Docent biologie, Fontys Lerarenopleiding
“Eugene heeft een geweldige lessenreeks ontwikkeld, waarbij hij actuele en complexe thema’s toegankelijk wist te maken voor een jong publiek. De samenwerking was altijd professioneel, inhoudelijk en enthousiast.”
Tom Huizer, Oprichter Arctic Explorer
“Zowel bij de ontwikkeling van ‘Nieuwe Scheikunde’ op havo en vwo als bij het verkennend onderzoek naar nask 1 en nask 2 en het meedenken over een nieuw curriculum voor deze vakken, heeft Eugene een constructieve rol gespeeld. Eugene verstaat niet alleen het uitgeversvak, maar heeft ook een heldere onderwijsvisie op de natuurwetenschappelijke vakken en stelt daarbij het belang van de leerlingen voorop, rekening houdend met de (on)mogelijkheden van scholen en docenten.”
Emiel de Kleijn, Curriculumontwikkelaar natuurwetenschappen, SLO
“Bij de olympiades en IJSO (International Junior Science Olympiad) in het bijzonder heeft Eugene een stimulerende rol gespeeld. Het opnemen van olympiadeopgaven in de lesmethoden van Malmberg is daar een voorbeeld van. Ook heeft Eugene meegeholpen bij de communicatiecampagne bij IJSO-2017 die in Nederland is gehouden.”
Emiel de Kleijn, Olympiadecoördinator, SLO
“In de samenwerking met C3 (Centrum jongeren Communicatie Chemie) laat Eugene moed zien door een eigentijds lesprogramma voor scheikunde te realiseren. Actuele contexten, maatschappelijke vraagstukken en de beroepenvoorlichting krijgen een prominente plek in de methode. Mede door een eigen visie en inzicht wat nodig is werd Nova scheikunde direct na de lancering een grote speler.”
Marijn Meijer, directeur C3
“Eus is een uitgever in hart en nieren. Hij kent de markt, de klant, maar ook alle auteurs als geen ander. Zijn kracht zit in het ontwikkelen van toonaangevende concepten. Voor mij is hij een van de beste educatief uitgevers van Nederland. Ik had het voorrecht dat hij in mijn team zat.”
Wibe van der Pol, uitgeefmanager Malmberg
“Gedreven, creatief, eigenwijs, vasthoudend, dat is hoe ik Eugène de afgelopen twintig jaar heb leren kennen. Een conceptdenker, maar ook een nauwgezet lezer van kopij, met belangstelling voor didactische en tekstuele details. Een uitgever die een auteursteam scherper en doelgerichter kan maken, vooropgesteld dat de auteurs zelf ook ideeën hebben (en daarvoor opkomen). Je kunt met Eugène stevige discussies voeren over de inhoud, maar aan zijn betrokkenheid bij het product valt niet te twijfelen. En dat levert mooie methodes op.”
Rein Tromp, auteur en eindredacteur van Nova natuurkunde
Vanuit het niets heeft Eugene er voor gezorgd dat de scheikundemethode Nova (bovenbouw havo/vwo) de tweede methode in scheikundeland werd. Zijn gedrevenheid om met nieuwe auteurs dit te verwezenlijken, zegt alles over hem. Hij is eigenwijs maar dan in de zin van dat het beter kan en heeft me tot een nog beter auteur gemaakt.”
Toon de Valk, auteur en eindredacteur Nova scheikunde